Tv-kijken in 3D op een Android tv (2024)

Ondersteuning van SonyVPL-CW256

Artikel-ID : 00175173 / Laatst gewijzigd : 22-01-2018

Afdrukken

  Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

  U kunt ook gebruikmaken van de gedetailleerde instructies in de volgende video. (In de video wordt de KJ-43X8500C als voorbeeld gebruikt.)

  • VIDEO: De 3D-bril voorbereiden, de actieve 3D-bril registreren, tv-kijken in 3D en de batterij vervangen

  Tv-kijken in 3D op een Android tv (1)

  Voor u begint

  U hebt het volgende nodig om 3D-films te bekijken op uw Android TV:

  • Een Android TV die het 3D-formaat ondersteunt
   • Als u een 4K-tv hebt, wordt er pas een 3D-signaal weergegeven als de tv een 4K-signaal ontvangt.
  • Een 3D-Blu-ray Disc of 3D-inhoud
  • Compatibele 3D-bril
   • Passieve of actieve 3D-bril (Wat is het verschil?)
   • Kijk in de handleiding van de tv om te bepalen of de bril wordt meegeleverd of als optioneel accessoire kan worden aangeschaft.

  3D-bril voorbereiden

  • Voor modellen die passieve 3D-brillen ondersteunen
   U kunt 3D-inhoud bekijken door simpelweg de bril op te zetten.

  • Voor modellen die actieve 3D-brillen ondersteunen

   Als u de 3D-bril voor de eerste keer gebruikt, dient u de actieve 3D-bril op de tv te registreren. Voer de onderstaande stappen uit.
   OPMERKING: Nadat de registratie is voltooid, hoeft u alleen de 3D-bril in te schakelen om te kunnen genieten van uw inhoud in 3D.

  1. Verwijder de beschermlaag van de batterij in de bril.

   Tv-kijken in 3D op een Android tv (2)

  2. Houd de bril op een afstand van minder dan 50 cm van de tv.
  3. Druk de Tv-kijken in 3D op een Android tv (3)aan-uitknop/aanduidingsknop op de bril gedurende 2 seconden in.

   Tv-kijken in 3D op een Android tv (4)

  4. De bril wordt ingeschakeld en de registratie wordt gestart. De Tv-kijken in 3D op een Android tv (5)aan-uitknop/aanduidingsknop knippert tijdens de registratie in groen en geel.
  5. Als de registratie is voltooid, verschijnt er gedurende vijf seconden een bericht op het tv-scherm en brandt de aan-uitknop Tv-kijken in 3D op een Android tv (6)(lampje) gedurende drie seconden groen.
   • Als de registratie mislukt, wordt de bril automatisch uitgeschakeld. Herhaal in dit geval de procedure vanaf stap 2.
   • Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over controleren of de 3D-bril op de tv is geregistreerd.

  Een 3D-film bekijken

  Nu u de instellingen hebt gecontroleerd, kunt u van uw 3D-films genieten.

  1. Speel de 3D-inhoud op de tv af.
  2. Zet de 3D-bril op.
   • Als u een passieve 3D-bril hebt, zet u deze gewoon op.
   • Als u een actieve 3D-bril hebt, schakelt u deze in, waarna u de bril kunt gebruiken.

  Probleemoplossing

  OPMERKING: De stappen kunnen variëren, afhankelijk van uw Android-besturingssysteem. Controleer in de handleiding van uw apparaat of er modelspecifieke instructies zijn voor een bepaalde stap.

  • Als het beeld niet in 3D wordt weergegeven, controleert u het volgende:
   1. Druk op de knop ACTION MENU (Actie Menu) op de afstandsbediening.
   2. Selecteer 3D.
   3. Selecteer de 3D-weergavemodus die past bij de film.
    • U kunt mogelijk niet 3D (Naast elkaar) of 3D (Boven elkaar) selecteren, afhankelijk van het ingangssignaal of de indeling.
  • Als u een actieve 3D-bril hebt, controleert u het volgende:
   • Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het lampje van de aan-uitknop om de twee seconden drie keer groen. Vervang de batterij als dit gebeurt.
   • Als de 3D-beelden instabiel zijn, kan dit worden veroorzaakt door radio-interferentie tussen de actieve 3D-bril en andere draadloze apparaten in de buurt. Om deze situatie te verbeteren, kunt u proberen de andere draadloze apparaten uit te schakelen of ze verder weg van de tv en de actieve 3D-bril te plaatsen.
   • Zorg ervoor dat u de Bluetooth-instellingen op uw tv hebt ingesteld.

    Volg deze stappen voor het Android 6.0 Marshmallow-besturingssysteem:

    1. Druk op de knop HOME.
    2. Selecteer Settings (Instellingen).
    3. Selecteer Netwerk & Toebehoren.
    4. Selecteer in de categorie Netwerk & Toebehoren de optie Bluetooth-instellingen.
    5. Selecteer onder Bluetooth-instellingen de optie Bluetooth.

     Tv-kijken in 3D op een Android tv (7)

    6. Selecteer On (Aan).
  • Controleer of uw tv 3D-weergave ondersteunt

   Volg deze stappen voor het Android 6.0 Marshmallow-besturingssysteem:

   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening van de tv.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Picture & Display (Beeld en weergave).
   4. Selecteer onder Picture & Display (Beeld en weergave) de optie 3D-instellingen.

    Tv-kijken in 3D op een Android tv (8)

   5. Selecteer 3D-weergave.
   6. Selecteer On (Aan).
  • Als u een Blu-ray Disc-speler hebt die geschikt is voor Sony 3D, controleert u de 3D Output Setting (3D-uitgangsinstelling):
   1. Druk op de knop HOME.
   2. Selecteer Setup (Instellen).
   3. Selecteer Screen Settings (Scherminstellingen).
   4. Selecteer 3D Output Setting (3D-uitgangsinstelling).
   5. Selecteer Auto.
    • U kunt op Android TV's met 3D-functionaliteit geen 3D-foto's bekijken die zijn gemaakt met een camera en een .mpo-bestandsindeling hebben.
  • Controleer of uw tv het 3D-uitgangssignaal van het uitvoerapparaat ondersteunt.
   1. Druk op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer TV.
   4. Selecteer Picture & Display (Beeld en weergave).
   5. Selecteer 3D-instellingen.
   6. Selecteer 3D-signaalwaarschuwing.
   7. Selecteer onder 3D-signaalwaarschuwing de optie On (Aan).
    • Als de 3D-inhoud door uw tv wordt herkend, wordt het bericht 3D signal has been detected (3D-signaal is gedetecteerd) weergegeven.
  • Andere manieren om te achterhalen of het 3D-signaal van het uitvoerapparaat door uw tv wordt herkend:
   1. Druk op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer TV.
   4. Selecteer Picture & Display (Beeld en weergave).
   5. Selecteer 3D-instellingen.
   6. Selecteer 3D display (3D-weergave).
    • On (Aan) wordt weergegeven onder 3D-weergave wanneer de film in 3D-formaat is.

  Gerelateerde informatie

  • 3D-foto's en -films kunnen niet worden afgespeeld vanaf de USB-geheugenstick of het thuisnetwerk.
  • Tijdens het bekijken van inhoud in 3D op YouTube, wordt het 3D-weergave-item in het Actie Menu grijs weergegeven.

  Accepteer de Youtube-cookies om deze video te bekijken

  Ga naar je cookievoorkeuren hieronder en zorg ervoor dat je de Youtube-cookie inschakelt in het gedeelte 'Functioneel'.

  Verwante artikelen

  • Hoe krijg ik Disney+ op mijn tv?

  • Hoe werk ik de software van mijn tv direct bij via internet?

  • Wijzig uw Eco-instellingen en Timer-instellingen om te verhinderen dat uw tv naar stand-by gaat of het scherm zwart wordt

  • Kan de nieuwe Screen mirroring-verbinding niet tot stand brengen als een ander Screen mirroring-apparaat is aangesloten op de tv

  • Wat is het verschil tussen FIXED (Vast) en VARIABLE (Variabel) voor de audio-uitgang?

  • Registreer uw product

   Krijg toegang tot alle informatie, houd uw product up-to-date en geniet van geweldige aanbiedingen

  • Sony-community

   Ga naar onze community en deel uw ervaringen en oplossingen met andere klanten van Sony

  • Contact opnemen met ondersteuning

   Neem contact op met het ondersteuningsteam van Sony

  • Reparaties, garantie en reserveonderdelen

   Boek of volg een reparatie, of voorkom zelfs dat er een nodig is

  • Support by Sony (mobiele app)

   Mis nooit meer een update. Vind informatie en ontvang directe meldingen over uw product

   Tv-kijken in 3D op een Android tv (9)Tv-kijken in 3D op een Android tv (10)

  • Registreren
  • Reparatie en garantie
  Tv-kijken in 3D op een Android tv (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Merrill Bechtelar CPA

  Last Updated:

  Views: 5965

  Rating: 5 / 5 (50 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Merrill Bechtelar CPA

  Birthday: 1996-05-19

  Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

  Phone: +5983010455207

  Job: Legacy Representative

  Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

  Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.